Tài sản của Ashley Cole và lương: Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh có tài sản ròng trị giá 50 triệu đô la.

Ashley Cole là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh có giá trị ròng 50 triệu USD. Anh đã giành được nhiều huy…

Xem thêm Tài sản của Ashley Cole và lương: Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh có tài sản ròng trị giá 50 triệu đô la.