Số tiền của Bernard Berrian: Tài sản ròng của tiền đạo bóng bầu dục chuyên nghiệp người Mỹ là 25 triệu đô la Mỹ.

Bernard Berrian là một vận động viên bóng đá chuyên nghiệp người Mỹ, có giá trị tài sản ròng lên tới 25 triệu đô la.…

Xem thêm Số tiền của Bernard Berrian: Tài sản ròng của tiền đạo bóng bầu dục chuyên nghiệp người Mỹ là 25 triệu đô la Mỹ.